Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2020

sprzedawcaswiec
7168 0fb5 500
Reposted fromslodziak slodziak viashakeme shakeme
sprzedawcaswiec
8771 49ab
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
sprzedawcaswiec
7838 70a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

July 05 2020

sprzedawcaswiec
7631 dd39 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
7668 1454 500
товарищ
Reposted fromkarrolka karrolka viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec

Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
Reposted fromshakeme shakeme

June 16 2020

sprzedawcaswiec
7570 12c5 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaSkydelan Skydelan

June 12 2020

3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viamhsa mhsa
sprzedawcaswiec
3884 9872 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
3425 0c2c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan

May 29 2020

sprzedawcaswiec
5681 ef96 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viarichardth richardth
sprzedawcaswiec

"Ludzie rozchodzą się nie wtedy, kiedy popełniają błędy, ale kiedy kończy się im cierpliwość do swoich słabości".

Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viamhsa mhsa

June 12 2020

sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
3425 0c2c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan

May 29 2020

sprzedawcaswiec
5681 ef96 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viarichardth richardth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...