Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2020

sprzedawcaswiec
9802 703c 500
Reposted fromagatczi agatczi viahornypigeon hornypigeon

May 09 2020

sprzedawcaswiec
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
sprzedawcaswiec
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
5924 b5b4
sprzedawcaswiec
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
sprzedawcaswiec

„Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka”.

— Witold Gombrowicz

Reposted fromhrafn hrafn viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
sprzedawcaswiec
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
sprzedawcaswiec

"Co pan właściwie robi z parami, które przychodzą na psychoterapię? Czego potrzebują, żeby przetrwać razem kłopoty?  Tak najogólniej można powiedzieć, że przeprowadzam ludzi z sali sądowej do obszaru wzajemnej empatii. Oni weszli w grę "bo to ty jesteś zły" i wzajemnie się ranią. "On jest szurnięty, nadaje się do leczenia" - mówi kobieta. "Ona jest wariatką, powinna łykać prozac" - mówi mężczyzna. Innymi słowy: ja jestem w porządku, a ty nie jesteś w porządku. I trwa taki taniec, obie strony domagają się od terapeuty ustalenia kto ma rację. I uważają, że na tym będzie polegał proces leczenia, że ja w końcu to rozstrzygnę.  Jako terapeuta jestem zwolniony od ocen, a nawet nie wolno mi oceniać. Nie przydam się na nic ludziom, jeżeli będę wydawał wyroki. Istotą terapii par jest przejście z wzorca etycznego do wzorca estetycznego. A więc namówienie ludzi, żeby wyszli z gry pod tytułem "to ty jesteś zły" i w ogóle zrezygnowali z prób ustalenia kto ma rację. Bo nie o rację chodzi. Chodzi o zobaczenie co się takiego dzieje między nimi, że jest problem, impas, cierpienie, kryzys. Nie zastanawiamy się kto temu winien, tylko co możemy razem zrobić, jak się zrozumieć.  Pary dość szybko się orientują, że oboje patrzą na siebie przez pryzmat swoich doświadczeń z dzieciństwa. Przychodzą - tak myślą - we dwójkę, a w gruncie rzeczy przychodzą w szóstkę, za nimi albo między nimi na niewidzialnych zydełkach siedzą jeszcze rodzice. Na przykład on widzi w żonie nieudaną wersję matki. "Bo matka mnie kochała, a ty mnie nie kochasz", "bo mama mi robiła zupłe, a tobie się nie chce. W tej zupie pierożki takie pływały, a w każdym pierożku kologram miłości" - to są tego typu nieporozumienia.  Ktoś szuka albo tego, czego nie dostał w dzieciństwie, albo tego, co dostał w nadmiarze, i teraz nic nie jest dość doskonałe, wystarczająco dokładnie powtórzone.
- Kochaj wystarczająco dobrze
sprzedawcaswiec
2650 8d08
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafotofob fotofob

May 05 2020

sprzedawcaswiec
0232 a937 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKetchupsuicide Ketchupsuicide

April 29 2020

sprzedawcaswiec
1123 69a9 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viamhsa mhsa

April 27 2020

sprzedawcaswiec
1984 80db 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
sprzedawcaswiec
0247 71bc 500
Reposted fromtfu tfu viaKetchupsuicide Ketchupsuicide

April 20 2020

5090 5bb4
Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...