Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

sprzedawcaswiec
6876 b7db
...
sprzedawcaswiec
3582 1631 500
sprzedawcaswiec
Reposted fromshakeme shakeme

October 28 2018

sprzedawcaswiec
8739 980a
Reposted fromoll oll viarichardth richardth

October 26 2018

sprzedawcaswiec
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa

October 23 2018

sprzedawcaswiec
9844 9ac0 500
Że ktoś całkiem inny niż ja A ja to nikt
Reposted fromyannim yannim viaSkydelan Skydelan

October 15 2018

sprzedawcaswiec
0156 3ab1 500
Reposted fromxanth xanth viaZircon Zircon
sprzedawcaswiec
4328 fef6 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub

October 14 2018

sprzedawcaswiec
7974 ce5a 500
Reposted fromrichardth richardth
sprzedawcaswiec
9960 a99b 500
Reposted fromrichardth richardth
sprzedawcaswiec
9978 e0b9 500
Reposted fromrichardth richardth

September 18 2018

sprzedawcaswiec
9695 e0a3 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
0505 52b0
Reposted fromdailylife dailylife viaSkydelan Skydelan
3824 e22a 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
1422 71db 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamotivate-me motivate-me
sprzedawcaswiec
4289 2eb3 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamotivate-me motivate-me
sprzedawcaswiec
1190 36a8
Reposted fromcorvax corvax viamotivate-me motivate-me

September 17 2018

sprzedawcaswiec
9695 e0a3 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamotivate-me motivate-me
sprzedawcaswiec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl