Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

sprzedawcaswiec
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
5682 4996 500

January 13 2018

sprzedawcaswiec
Hope is important
hope means everything
but now hope means a kind of pain
I couldn't stand these days
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle
sprzedawcaswiec
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viabubblegumbitch bubblegumbitch
sprzedawcaswiec
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.

January 05 2018

4615 909c

Pro tips

Reposted frommyry myry viackisback ckisback

January 04 2018

sprzedawcaswiec
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam

December 05 2017

sprzedawcaswiec
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

December 02 2017

sprzedawcaswiec
1367 d05f
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol
2214 8c62
Reposted fromYggry Yggry viawaco6 waco6
sprzedawcaswiec
0957 17bf 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub

November 23 2017

sprzedawcaswiec
3355 3fb4 500
Reposted fromkaiee kaiee viarichardth richardth

November 22 2017

sprzedawcaswiec
1748 c69c 500
Reposted fromsarazation sarazation
sprzedawcaswiec
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaSenyia Senyia

November 21 2017

0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viamhsa mhsa

November 19 2017

sprzedawcaswiec
0495 9b45
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viaSkydelan Skydelan

November 13 2017

7871 6bbd 500
Reposted fromgayscreaming gayscreaming
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl